Referencje

Niniejszym udzielamy referencji firmie Goser-Bwm Sp. z o.o. na wykonanie oraz dostawę na nasze zamówienie mebli do Kwestury. Powyższe zadanie zostało wykonane w terminie. Wartość zamówienia wynosi 36 575,60 zł. Firma Goser-Bwm Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu p.o. Kanclerza mgr Cezary Raczek

"Gwarant" Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. pragnie wyrazić zadowolenie ze współpracy z firmą Bwm-Goser Sp. z o.o. w Opolu, zaopatrującą nas w meble biurowe. Bwm-Goser Sp. z o.o. jawi się nam jako firma rzetelna, w pełni otwarta na współpracę, zatrudniająca pracowników wykazujących się w swoich działaniach profesjonalizmem i zaangażowaniem. W związku z powyższym wysoko oceniamy współpracę z Bwm-Goser Sp. z o.o. i dlatego polecamy tą firmę jako sprawdzonego partnera.

"GWARANT" Agencja Ochrony Detektywistyki Sp. z o.o. Prezes Zarządu Dyrektor Spółki Tomasz Kunstler

Firma Goser-Bwm Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kaszubskiej 3, zaaranżowała i wyposażyła nowo powstałe oddziały naszej firmy, w meble biurowe i meble w pomieszczeniach socjalnych. Wszystkie zlecone przez nas realizacje zostały zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami pod względem estetyki i funkcjonalności rozwiązań. Firma Goser-Bwm Sp. z o.o. dała się poznać jako kompetentny, profesjonalny i godny zaufania partner. Zamówienie było realizowane dwuetapowo tj. w marcu i lipcu 2010 roku. Wartość brutto zamówienia wynosiła 153 265,02 zł Jesteśmy zadowoleni zarówno z jakości dostarczonych mebli, jak i ze współpracy z firmą Goser-Bwm Sp. z o.o.. Jednocześnie polecamy firmę Goser-Bwm Sp. z o.o. jako godną zaufania.

TUV SUD Polska Sp. z o.o. Dyrektor Działu Industrie Service Piotr Kukuła

Oświadczam, że firma Goser-Bwm Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kaszubskiej 3 zrealizowała zamówienie na oświetlenie i meble hotelowe do hotelu Arkadia w Korfantowie. Zamówienie zostało wykonane terminowo, a pracownicy firmy Goser-Bwm Sp. z o.o. wykazali się fachową wiedzą w zakresie doradztwa i realizacji zamówienia. Na podstawie wykonanych prac stwierdzam, że firma Goser-Bwm Sp. z o.o. jest godnym polecenia Wykonawcą.

Arkadia Sp. z o.o. Prezes Zarządu Ireneusz Marczak

W marcu 2006 r. firma Goser-Bwm Sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała meble w gabinetach lekarskich, punktach pielęgniarskich, pokojach biurowych oraz innych pomieszczeniach Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na profesjonalną realizację naszego zamówienia. Prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo i fachowo. Wartość kontraktu to 118 000 zł. Mając nadzieję na dalszą współpracę -będziemy polecać firmę Goser-Bwm Sp. z o.o. innym wymagającym klientom.

SCM Specjalistyczne Centrum Medyczne - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej p. o. Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego mgr inż. Jerzy Didyk

Firma Goser-Bwm Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kaszubska 3 w wyniku wygranej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, zrealizowała dla Politechniki Opolskiej umowę nr ZP/D/37/2009, zawartą dnia 04.08.2009 r. na dostawę i montaż mebli na wyposażenie Biura Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej. Umowa była realizowana we wrześniu 2009 r. Wartość umowy brutto wynosiła 99 425,12 zł. Dostawa była zrealizowana terminowo, zgodnie z umową i na profesjonalnym poziomie. Jesteśmy zadowoleni zarówno z jakości dostarczonych mebli, jak i współpracy z firmą Goser-Bwm Sp. z o.o.

Politechnika Opolska Prorektor ds. organizacyjnych dr. Aleksandra Żurawska

Oświadczam, że firma Goser-Bwm Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kaszubskiej 3 zrealizowała zamówienie na dostawę i montaż mebli do naszej nowej siedziby na kwotę 130 000 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane terminowo, a pracownicy firmy Goser-Bwm wykazali się fachową wiedzą w zakresie doradztwa i realizacji zamówienia. Na podstawie wykonanych dostaw stwierdzamy, że firma Goser-Bwm jest godnym polecenia Wykonawcą.

CB Spółka Akcyjna Dyrekto Finansowy Grażyna Bartoszyńska-Madura

Firma GOSER - BWM Sp. z o.o. jest głównym dostawcą mebli biurowych w naszej firmie. Przez cały okres współpracy Zarząd i pracownicy GOSER-BWM dali się poznać jako osoby kompetentne i znające się na swoim fachu, potrafięce spełnić nasze oczekiwania i w miarę potrzeb, potrafiące zaproponować alternatywne, nierzadko innowacyjne rozwiązania. Dotychczasowa współpraca przebiegała pomyślnie i bez zarzutu. Zamówienia realizowane były terminowo, a jakość dostarczanych produktów i usług była zgodna z naszymi oczekiwaniami. Firma jest rzetelnym i elastycznym dostawcą. W ubiegłym roku wartość zamówień w firmie GOSER-BWM wyniosła 237 708 zł (projektowanie i aranżacja wnętrz, zakup mebli wraz z montażem) Z pełnym przekonaniem polecam firmę GOSER-BWM jako uczciwego, solidnego, elastycznego i profesjonalnego dostawcę mebli biurowych.

Neapco Europe Sp. z o.o. Katarzyna Orłowska

Oświadczam, że firma Goser-Bwm Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Kaszubskiej 3 zrealizowała zamówienie na dostawę i montaż mebli do naszych pomieszczeń biurowych w latach 2014-2015 na kwotę 100 088,66 zł. Dostawy i montaże były wykonane terminowo, a pracownicy firmy Goser-Bwm wykazali się fachową wiedzą w trakcie realizacji zamówień. Na podstawie zrealizowanych dostaw stwierdzam, że firma Goser-Bwm jest godnym polecenia wykonawcą.

OPEX S.A. Dyrektor ds. technicznych inż. Mirosław Tempka

W 2013 roku firma Goser-Bwm Sp. z o. o. dostarczyła i zamontowała meble w sali konferencyjnej, stołówce pracowniczej oraz w aneksach kuchennych w naszej siedzibie w Choruli. Chcieliśmy zwrócić uwagę na profesjonalną realizację naszego zamówienia, prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo i fachowo. Firma Goser-Bwm Sp. z o. o. jest firmą godną polecenia.

Chespa Sp. z o. o. - farby graficzne Kierownik Działu Technicznego Piotr Łasicki