Firma Goser-Bwm Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kaszubska 3 w wyniku wygranej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, zrealizowała dla Politechniki Opolskiej umowę nr ZP/D/37/2009, zawartą dnia 04.08.2009 r. na dostawę i montaż mebli na wyposażenie Biura Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej. Umowa była realizowana we wrześniu 2009 r. Wartość umowy brutto wynosiła 99 425,12 zł. Dostawa była zrealizowana terminowo, zgodnie z umową i na profesjonalnym poziomie. Jesteśmy zadowoleni zarówno z jakości dostarczonych mebli, jak i współpracy z firmą Goser-Bwm Sp. z o.o.

Politechnika Opolska Prorektor ds. organizacyjnych dr. Aleksandra Żurawska