Oświadczam, że firma Goser-Bwm Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Kaszubskiej 3 zrealizowała zamówienie na dostawę i montaż mebli do naszych pomieszczeń biurowych w latach 2014-2015 na kwotę 100 088,66 zł. Dostawy i montaże były wykonane terminowo, a pracownicy firmy Goser-Bwm wykazali się fachową wiedzą w trakcie realizacji zamówień. Na podstawie zrealizowanych dostaw stwierdzam, że firma Goser-Bwm jest godnym polecenia wykonawcą.

OPEX S.A. Dyrektor ds. technicznych inż. Mirosław Tempka